VOORWOORD

My EERSTE NUUSBRIEF was oor die Sendingpad wat die Here my gebring het en het ek terug gekyk na legkaart stukkies wat Hy gebruik het.

NUUSBRIEF 2 verduidelik TEACH EVERYTHING Bediening - Die Visie en die Projekte

NUUSBRIEF 3

Dit is my hartsbegeerte om die werk en uitdagings so duidelik as moontlik te stel want dit is ‘n network van aktiwiteite ook ter ondersteuning van ander bedieninge en ook om mense se bedieninge en visies van die grond te bring.

Ek besef al hoe meer dat ons as liggaam van Christus almal betrokke is by die werk van die Koninkryk en dat as ons dit glo ons sigbaar dit uitleef!

DIE BOODSKAP VAN DIE LIGGAAM VAN CHISTUS BRING AKTIVERING

 

Die “Healing and Deliverance Crusade” met Evangelis Ivan Reddy van KAM en “Teach

Everything” in September was werklik ‘n brandpunt wat mense geaktiveer het en die network van bedieninge in ons gemeenskap help uitbrei het. Dit was ’n belangrike afspraak en die roeping van mense het navore gekom beide in Naboom en die Lokasie.

Die mense van ons gemeenskap is honger vir ware Woord lering, ware ‘Krag van God’ demonstrasie en verhouding met God en vriendskappe wat omgee.

Sien die fotos van die uitreik op ons Facebook blad ( https://www.facebook.com/TeachEverything ) of vra dit aan per email.

Ons visie is ondersteuning van bedieninge in bemeenskappe met behoefte—ja, behoeftige gemeenskappe, maar meer nog, party gemeenskappe het groot geestlike behoeftes alhoewel dit lyk of hulle andersins vooruitgaan.

Ons het ‘n groot familie ontdek

>bladsy 2

Bladsy 2

BEHOEFTIGES

Terselfdertyd met bediening, weet ek dat ons altyd sal uitreik na weduwees en wese, oumense en siek mense en die in tronke, net soos Jesus ons beveel het, maar dit help baie as ons ‘n hele gemeenskap is wat aan die behoeftes werk. Party ontdek desperate mense, ander besoek hulle en nog ander gee mildelik!

Ons bou langdurende verhoudings en werk aan koordinering van al die aksies—bv die WENAKKER wat ons help met kinders in moeilike omstan-dighede. Daar is ook desperate weduwees en oumense ooral in ons dorp. Ons wil ‘n kruideniers-pakkie opmaak vir Desember se behoeftes en het die dienssentrum en andere betrokkenes gevra wat ons help met lysie maak.

Luk 6:38 Gee, en aan julle sal gegee word. ‘n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.

 

Om te GEE is ‘n goeie termometer om te sien wat in mens se hart wegkruip

WONDERLIKE VISIE en ROEPING

Baie mense het ‘n groot droom van die Here wat net nie weet hoe om die volgende tree vorentoe te neem nie.

Selfs Timoteus het aanmoediging van Paulus nodig gehad.

Dit is baie ernstig as mense lewenslank droom en nooit die geleentheid verstaan of benut om op die regte tyd in God se plan in te beweeg. So, ons deur die Heilige Gees help bruggies bou of n klip uit hulle pad rol, geestelike of deur ondersteun-ing sodat hulle kan sien en glo in GOD se roeping vir hul lewe.

GEBEDSKAMER PROJEK

Ons is besig met ’n gebedskamer projek waar mense gebed kan ontvang en betrokke kan wees by intersessie.

>> bladsy 3

Bladsy 3

Omdat gebed geanker word deur aanbid-ding is hier ‘n paar klassies waarmee ons wil help:

1. Mense wat ’n musiek instrument wil bespeel en ook by voorsang betrokke wil wees.

2. ’n Geleentheid vir koordans opleiding vir mense wat dit as bediening wil gebruik.

3. Sang ontwikkeling aangesien hier ‘n groot leemte is vir groepe wat profeties deklerasies kan gee.

Net soos koning Josafat deur die musikante moes oorlog voer, is hierdie bedieninge deel van gebed

OPLEIDINGS KLASKAMER

Daar is ’n groot uitdaging van opleiding en materiaal vir swart mense in bediening. Ons handboek is ontwikkel met die Bybel se Visuele Taal om die Geestelike betekenis te demonstreer met krag en wysheid. Dit is so eenvoudig dat dit selfs vir kinders of evangelisasie bediening aangebied kan word. Dit gaan nie oor godsdiens maar heiligheids lewe, geloof, die krag van God en die krag van die Woord.

KLASKAMER PROJEK

By YWAM was ek betrokke by Christelike Onderwys en kurrikulum ontwikkeling. Ons wil kinder materiaal in les vorm ontwikkel. Ons eerste behoefte is 10 stoele en tafels vir lesingkamer en les ontwikkeling. Die lesse word digitaal opgeneem om verspreiding te vergemaklik.

Ek sal ook weer ‘n guitar moet aanskaf vir ons werk! :)

Ons benodig ‘n paar rustige stoele en ‘n paar vloer kussings in die gebedskamer.

NOVEMBER SE UITREIK NA BEDIENINGE

Die geestelike network in ‘n gemeenskap moet in stand te hou en op ge bou word. Dit ver administrasie. In November wil ons persoonlike onderhoude met die bedieninge in ons Mookgophong hou om te sien hoe ons mekaar kan ondersteun .

>> bladsy 4

Bladsy 4

HOU DIE Oë OP JESUS

Een van ons grootste toetse en lesse bly maar om seker te maak dat wat ons doen God se visie is. Daar is te veel wat kan verkeerd gaan as ons self ’n plan maak of as ander vir jou ’n plan maak. Ons eie “Ismael” bring baie konflik en verdeeltheid wat God se seën steel

PERSOONLIKE UITDAGING

Die Here het ‘n Spesifieke Visie gegee. God deur sy Genade gee my goeie vriende vir gebed, hulp met die werk en ondersteuning.

Dankie vir elkeen wat gewerk en bygedra het vir die September uitreike—die Here het ons klein bietjie vermeerder in wonderwerke en in elke behoefte voorsien!

Ons het 11 byeenkomste gehad en mense is genees van kanker, maagsere, rug operasie probleme, blindheid en dowe ore! Hy het die verkondiging van Sy Woord bevestig. Om die ontwikkeling van die lesse en opleiding te doen het ons self hulpmiddele nodig. As jy bydra wil maak, kontak ons of ondersteun ons finansieel.

Ons het alreeds aansoek gekry van ‘n kerk in Klerksdorp om te help met hul gemeenskap

Sien bylaag vir uiteensetting van die uitdagings van werk en projekte waaarmee ons besig is.

Met waardering,

Leonie Louw

KONTAK INLIGTING

 

Terug na Teach Everything - Home Page